Loading...

Datum: 2018

Architect: OPEN Architecture

Principals in Charge: LI Hu, HUANG Wenjing

Project Team: ZHOU Tingting (Project Architect), WANG Mengmeng, HU Boji, FANG Kuanyin, Joshua PARKER, LU Di, LIN Bihong, YE Qing, Steven SHI, JIA Han

Ort: Qinhuangdao, China

Ph: WU Qingshan

Auswahl-Lösungen UCCA Dune Art Museum